Punjabi Boli
 View Forum
 Create New Topic
 Search in Forums
  Home > Communities > Punjabi Boli > Forum > messages
Showing page 1 of 12 << Prev     1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next >>   Last >> 
Meetu Choudhary
Meetu
Posts: 36
Gender: Female
Joined: 03/Feb/2012
Location: Jaipur
View All Topics by Meetu
View All Posts by Meetu
 
ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਆਖੋ

This will be good for learners if they wana know any punjabi Transaltion for a hindi or english word may be we use in our daily routine. Here i Start :

 

Word:

English : Wall

Hindi: Diwar

Punjabi: ????????

04 Feb 2012

ਬਿੱਟੂ ਕਲਾਸਿਕ  .
ਬਿੱਟੂ ਕਲਾਸਿਕ
Posts: 2441
Gender: Male
Joined: 12/Nov/2011
Location: New Delhi
View All Topics by ਬਿੱਟੂ ਕਲਾਸਿਕ
View All Posts by ਬਿੱਟੂ ਕਲਾਸਿਕ
 

ਕੰਧ

04 Feb 2012

Meetu Choudhary
Meetu
Posts: 36
Gender: Female
Joined: 03/Feb/2012
Location: Jaipur
View All Topics by Meetu
View All Posts by Meetu
 

Next word is

English: Knife

Hindi : Chaaku / chaku

04 Feb 2012

j singh
j
Posts: 2871
Gender: Male
Joined: 18/Nov/2011
Location: beautifull
View All Topics by j
View All Posts by j
 

ਛੁਰੀ.....

04 Feb 2012

j singh
j
Posts: 2871
Gender: Male
Joined: 18/Nov/2011
Location: beautifull
View All Topics by j
View All Posts by j
 

ਕਰਦ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ........

04 Feb 2012

j singh
j
Posts: 2871
Gender: Male
Joined: 18/Nov/2011
Location: beautifull
View All Topics by j
View All Posts by j
 

ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਕਟਾਰ ਜਾ ਕਟਾਰੀ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ , ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿਚ ਬਦਲਾਵ ਹੁੰਦਾ ਜਾਦਾ ਹੈ,ਜਿਵੇ ਮੁਖ ਹਨ ਮਾਝਾ,ਮਾਲਵਾ ,ਦੋਆਬ  ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ  ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਇਕ ਚੀਜ ਦੇ ਕਈ ਨਾਮ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਮਤਲਬ ਨੇ ............

04 Feb 2012

ਬਿੱਟੂ ਕਲਾਸਿਕ  .
ਬਿੱਟੂ ਕਲਾਸਿਕ
Posts: 2441
Gender: Male
Joined: 12/Nov/2011
Location: New Delhi
View All Topics by ਬਿੱਟੂ ਕਲਾਸਿਕ
View All Posts by ਬਿੱਟੂ ਕਲਾਸਿਕ
 

ਜ਼ਿਲਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ  "ਕਾਚੂ" ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ |

04 Feb 2012

Meetu Choudhary
Meetu
Posts: 36
Gender: Female
Joined: 03/Feb/2012
Location: Jaipur
View All Topics by Meetu
View All Posts by Meetu
 
ok thanks for the replies New Word: English: Kitchen Hindi: रसोई/चोंका ਪੰਜਾਬੀ:???? Eg: Mom is in kitchen माँ रसोई में है|
05 Feb 2012

jujhar singh
jujhar
Posts: 413
Gender: Male
Joined: 31/Jan/2011
Location: abohar
View All Topics by jujhar
View All Posts by jujhar
 

kitchen ਨੂੰ ਰਸੋਈ, ਚੌੰਕਾ ਜਾਂ ਝਰਾਨੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ.....

06 Feb 2012

j singh
j
Posts: 2871
Gender: Male
Joined: 18/Nov/2011
Location: beautifull
View All Topics by j
View All Posts by j
 

jujhar ji , kithe si tusi, we miss u......

06 Feb 2012

Showing page 1 of 12 << Prev     1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next >>   Last >> 
Reply