Punjabi Poetry
 View Forum
 Create New Topic
 Search in Forums
  Home > Communities > Punjabi Poetry > Forum > messages
Jelly  Marjana
Jelly
Posts: 47
Gender: Male
Joined: 08/Feb/2016
Location: Mullanpur
View All Topics by Jelly
View All Posts by Jelly
 
ਕਾਸ਼ ! ਕਦੇ ਉਹ

 

ਓਹਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਆਭਾਸ਼ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ' ,
ਸੱਚੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵਾਸ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ,
ਦਰਦ ਸਹਿਣ ਤੋਂ ਮੈ ਤਾਂਂ ਡਰਿਆ ਨਹੀ ਸੀ ਕਦੇ ਵੀ ,
ਪਰ ਦਰਦ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇਹਿਸਾਸ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ,
ਬੁੱਕਾਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਵੰਡੀ ਮੈਂ ਮੁੱਹੱਬਤ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ,
ਓਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਫਰਤ ਦਾ ਕਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ,
ਕਾਸ਼ ! ਉਹ ਜੈਲੀ ਦੇ ਹਰਫਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ,
ਲਿਖੇ ਹਰਫ਼ ਪੜ ਓਹਦਾ ਦਿਲ ਕਦੇ ਉਦਾਸ' ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ,
ਵਿਛਦਾ ਰਿਹਾ ਜੈਲੀ ਓਹਦੇ ਖਾਕ਼ ਬਣ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ,
ਕਦੇ ਇੱਕ ਪਲ' ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਮ ਤੋਂ ਖਾਸ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ,
ਮੇਰੇ ਅੱਥਰੂ ਵੀ ਬੇਵਫਾ਼ ਸਦਾ ਵਗਦੇ ਰਹੇ ਉਸ ਵਾਂਗ ,
ਕਾਸ਼ ! ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਏਨਾ ਦਾ ਉਪਵਾਸ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ,
ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਕਦੇ ਉਸਨੂੰ ,
ਕਦੇ ਵਫਾ਼ ਦੇ ਟੈਸਟ 'ਚੋਂ ਉਹ ਜੈਲੀ ਪਾਸ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ,,।।

ਓਹਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਆਭਾਸ਼ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ' ,

ਸੱਚੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵਾਸ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ,


ਦਰਦ ਸਹਿਣ ਤੋਂ ਮੈ ਤਾਂਂ ਡਰਿਆ ਨਹੀ ਸੀ ਕਦੇ ਵੀ ,

ਪਰ ਦਰਦ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇਹਿਸਾਸ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ,


ਬੁੱਕਾਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਵੰਡੀ ਮੈਂ ਮੁੱਹੱਬਤ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ,

ਓਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਫਰਤ ਦਾ ਕਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ,


ਕਾਸ਼ ! ਉਹ ਜੈਲੀ ਦੇ ਹਰਫਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ,

ਲਿਖੇ ਹਰਫ਼ ਪੜ ਓਹਦਾ ਦਿਲ ਕਦੇ ਉਦਾਸ' ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ,


ਵਿਛਦਾ ਰਿਹਾ ਜੈਲੀ ਓਹਦੇ ਖਾਕ਼ ਬਣ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ,

ਕਦੇ ਇੱਕ ਪਲ' ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਮ ਤੋਂ ਖਾਸ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ,


ਮੇਰੇ ਅੱਥਰੂ ਵੀ ਬੇਵਫਾ਼ ਸਦਾ ਵਗਦੇ ਰਹੇ ਉਸ ਵਾਂਗ ,

ਕਾਸ਼ ! ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਏਨਾ ਦਾ ਉਪਵਾਸ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ,


ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਕਦੇ ਉਸਨੂੰ ,

ਕਦੇ ਵਫਾ਼ ਦੇ ਟੈਸਟ 'ਚੋਂ ਉਹ ਜੈਲੀ ਪਾਸ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ,,।।

 

25 Mar 2016

sukhpal singh
sukhpal
Posts: 1125
Gender: Male
Joined: 27/Mar/2013
Location: melbourne
View All Topics by sukhpal
View All Posts by sukhpal
 

ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਚੋਂ ਲਿਖੇ ਅਲਫਾਜ਼,.......... ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ,...... ਛੂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ,............jelly veer,..ਆਪ ਜੀ ਵਲੋਂ ਲਿਖੇ ਹਰਫ਼ ਵੀ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕਲਮ ਦੀ ਮਹਿਕ ਬਿਖੇਰਦੇ ਪਾਠਕ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ,.........very well written,......keep going on and keep writing always,........

 

ik war fir ton Likhde Raho,...Parhde Raho,....Zindabaad Raho.

27 Oct 2017

JAGJIT SINGH JAGGI
JAGJIT SINGH
Posts: 1668
Gender: Male
Joined: 03/Jun/2013
Location: Gurgaon
View All Topics by JAGJIT SINGH
View All Posts by JAGJIT SINGH
 

 

ਜੈਲੀ ਬਾਈ ਵਧਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ | 
ਸੋਹਣਾ ਵਿਸ਼ਾ ਚੁਣਿਆ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਚੋਣ ਅਤੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਲਿਖਿਆ  | 
ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲਿਖਤ ਨਾਲ ਆਮ ਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਹੀ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ | 
ਬਹੁਤ ਖੂਬ ! ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ |
ਨੋਟ: ਹਾਂ, ਲਿਖ ਕੇ ਇਕ ਵੇਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਜਰੂਰ ਲਿਆ ਕਰੋ | ਮੇਰੀ ਜਾਚੇ, ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਗਲਤੀਆਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਗਲਤੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ - ਜਿਵੇਂ ਉਧਾਰਨ ਵਜੋਂ 'ਅਹਿਸਾਸ" ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਵਿਚ ਗਲਤੀ ਰਹਿ ਹੀ ਗਈ ਹੈ |    

ਜੈਲੀ ਬਾਈ ਵਧਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ | 


ਸੋਹਣਾ ਵਿਸ਼ਾ ਚੁਣਿਆ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਚੋਣ ਅਤੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਲਿਖਿਆ  | 

ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲਿਖਤ ਨਾਲ ਆਮ ਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਹੀ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ | 


ਬਹੁਤ ਖੂਬ ! ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ |

 

ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪਾਠਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ - ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਇਕ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹੇਠਾਂ ਨੋਟ ਵਿਚ | ਆਸ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸੈਂਸ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗਾ "ਉਮਦਾ ਲਿਖਤ"  |


ਨੋਟ: ਹਾਂ, ਲਿਖ ਕੇ ਇਕ ਵੇਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਜਰੂਰ ਲਿਆ ਕਰੋ | ਮੇਰੀ ਜਾਚੇ, ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਗਲਤੀਆਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਗਲਤੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ -

 

ਜਿਵੇਂ ਉਧਾਰਨ ਵਜੋਂ 'ਅਹਿਸਾਸ', 'ਆਭਾਸ' ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਵਿਚ ਗਲਤੀ ਰਹਿ ਹੀ ਗਈ ਹੈ: ('ਅਹਿਸਾਸ' ਛਪਿਆ ਹੈ ਇਹਿਸਾਸ); (ਆਭਾਸ ਛਪਿਆ ਹੈ ਆਭਾਸ਼)|    

 

01 Nov 2017

Reply