Punjabi Poetry
 View Forum
 Create New Topic
 Search in Forums
  Home > Communities > Punjabi Poetry > Forum > messages
Nitin Kharbanda
Nitin
Posts: 14
Gender: Male
Joined: 25/Jun/2017
Location: Jalandhar
View All Topics by Nitin
View All Posts by Nitin
 
ਵੱਖ ਵੱਖ
ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੰੁਦੇ ਰਾਹ ਨੇ ਸਭ ਦੇ,
ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੰੁਦੇ ਚਾਹ ਨੇ ਸਭ ਦੇ,
ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਿਲ ਦੀਆੰ ਰੀਝਾੰ ਨੇ,
ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੁੜੀਆੰ ਉਮੀਦਾੰ ਨੇ,

ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੁੰਦੀ ਸੋਚ ਏ ਸਭ ਦੀ,
ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੈਰ੍ਹ ਦੀ ਮੋਚ ਏ ਸਭ ਦੀ,
ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ,
ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ,

ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ,
ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ,
ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੁੰਦਾ ਸਾੜਾ ਹੈ,
ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਰੇ ਜੋ ਮਾੜਾ ਹੈ,

ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰਾੰ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ,
ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰਾੰ੍ਹ ਰੋਕ ਨੇ,
ਵੱਖ ਵੱਖ ਲੋਕਾੰ ਦੇ ਦਿਲ ਨੇ,
ਵੱਖ ਵੱਖ ਲੋਕ ਰਹੇ ਮਿਲ ਨੇ,

ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਸਭ ਨੇ,
ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਰੱਬ ਨੇ,
ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਸੰਸਾਰ ਹੈ,
ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿਆਰ ਹੈ

~ਨਿਤਿਨ
11 Apr 2018

sukhpal singh
sukhpal
Posts: 1244
Gender: Male
Joined: 27/Mar/2013
Location: melbourne
View All Topics by sukhpal
View All Posts by sukhpal
 

waah,.................very well written sir,.............

06 May 2018

Nitin Kharbanda
Nitin
Posts: 14
Gender: Male
Joined: 25/Jun/2017
Location: Jalandhar
View All Topics by Nitin
View All Posts by Nitin
 
Thank you sir !!
20 Jun 2018

Reply