Anything goes here..
 View Forum
 Create New Topic
 Search in Forums
  Home > Communities > Anything goes here.. > Forum > messages
balwinder kaur
balwinder
Posts: 164
Gender: Female
Joined: 03/Jun/2012
Location: nangel
View All Topics by balwinder
View All Posts by balwinder
 
ਤੁਸੀਂ ਜਿਸਮ ਦੇ ਫ਼ਕੀਰ

 ਤੁਸੀਂ ਜਿਸਮ ਦੇ ਫ਼ਕੀਰ ਅਸੀਂ ਰੂਹ ਦੇ ਫ਼ਕੀਰ,
- ਤੁਸੀਂ ਜਿਤ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਾਣਾ, ਗਲ ਲੋਹੇ ਤੇ ਲਕੀਰ,
- ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ,
- ਤੁਸੀਂ ਹੁਸਣ'ਚ ਅਮੀਰ..ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਦੇ ਅਮੀਰ ♥ ♥ ♥

29 Apr 2013

vinay vinaypal
vinay
Posts: 132
Gender: Male
Joined: 14/Apr/2013
Location: phagwara
View All Topics by vinay
View All Posts by vinay
 
changa mann

sikh lai rahna rab de rang vich


 na kar tu chaturayiya


sari diniya teri hai


je mann vich hai changyayiya 

17 Aug 2013

Reply