Punjabi Culture n History
 View Forum
 Create New Topic
 Search in Forums
  Home > Communities > Punjabi Culture n History > Forum > messages
gurmit singh
gurmit
Posts: 1459
Gender: Male
Joined: 07/Nov/2012
Location: patti distt.Tarn Taran
View All Topics by gurmit
View All Posts by gurmit
 
ਸ਼ਾਮ

 

ਢੱਲੀ ਨੀ ਸ਼ਾਮ ਅਜੇ,
ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਰ ਗਏ ਸਾਥੀ,
ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਬੇਤਾਬ,
ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਰ ਗਏ ਸਾਥੀ॥
ਬਣ ਗਈ ਮੁਸੀਬਤ ਸ਼ਾਇਦ,
ਉਸ ਲਈ ਚਾਹਤ ਮੇਰੀ,
ਰੂਹ ਮੰਗਦੀ  ਰਹੀ ਖੈਰਾਤ,
ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਰ ਗਏ ਸਾਥੀ॥
ਸਿਰ ਸਜਦੇ ਚ ਝੁਕਾਇਆ,
ਤੂੰ ਲੰਘ ਗਿਆ ਬੇਧਿਆਨੇ,
ਨਾ ਚਾਹੀ ਕੋਈ ਸੌਗਾਤ,
ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਰ ਗਏ ਸਾਥੀ॥
ਵਜਨ  ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀ,
ਜੋ ਰਾਤ ਭਰ ਕਰਦੇ ਗੱਲਾਂ,
ਬੁਝਾਰਤ ਬਣਦੀ ਕੋਈ ਬਾਤ,
ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਰ ਗਏ ਸਾਥੀ॥

 


ਢੱਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮ ਅਜੇ,ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਰ ਗਏ ਸਾਥੀ।
ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਬੇਤਾਬ,ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਰ ਗਏ ਸਾਥੀ।

ਬਣ ਗਈ ਮੁਸੀਬਤ ਸ਼ਾਇਦ,ਉਸ ਲਈ ਚਾਹਤ ਮੇਰੀ,
ਰੂਹ ਮੰਗਦੀ  ਰਹੀ ਖੈਰਾਤ,ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਰ ਗਏ ਸਾਥੀ।

ਸਿਰ ਸਜਦੇ ਚ ਝੁਕਾਇਆ,ਤੂੰ ਲੰਘ ਗਿਆ ਬੇਧਿਆਨੇ,
ਮੈਂ ਨਾ ਚਾਹੀ ਕੋਈ ਸੌਗਾਤ,ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਰ ਗਏ ਸਾਥੀ।

ਵਜਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀ,ਗ਼ੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਰਾਤ ਭਰ,
ਬੁਝਾਰਤ ਬਣਦੀ ਅਜੇ ਬਾਤ,ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਰ ਗਏ ਸਾਥੀ।

ਉਹ ਪ੍ਰਛਾਂਵੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਖੁੱਦ ਸਿਮਟ ਗਏ ਵੇਖ ਸੂਰਜ,
ਅਸੀਂ ਫਰੋਲਦੇ ਰਹੇ ਰਾਖ,ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਰ ਗਏ ਸਾਥੀ।

ਉਹ ਢੁੰਡਦੇ ਢੁੰਡਦੇ ਮੋਤੀ,ਬਹਤ ਗਹਿਰੇ ਨਿਕਲ ਗਏ,
ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ,ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਰ ਗਏ ਸਾਥੀ।
                                            ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ
 

15 Dec 2012

ਬਿੱਟੂ ਕਲਾਸਿਕ  .
ਬਿੱਟੂ ਕਲਾਸਿਕ
Posts: 2441
Gender: Male
Joined: 12/Nov/2011
Location: New Delhi
View All Topics by ਬਿੱਟੂ ਕਲਾਸਿਕ
View All Posts by ਬਿੱਟੂ ਕਲਾਸਿਕ
 

ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ !!!!!!

16 Dec 2012

Mandeep Singh
Mandeep
Posts: 642
Gender: Male
Joined: 20/Nov/2012
Location: Ludhiana
View All Topics by Mandeep
View All Posts by Mandeep
 

ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜੀ

17 Dec 2012

gurmit singh
gurmit
Posts: 1459
Gender: Male
Joined: 07/Nov/2012
Location: patti distt.Tarn Taran
View All Topics by gurmit
View All Posts by gurmit
 

THANKX A LOT.......

17 Dec 2012

j singh
j
Posts: 2871
Gender: Male
Joined: 18/Nov/2011
Location: beautifull
View All Topics by j
View All Posts by j
 

ਬਹੁਤਖੂਬ......

 

WEL COME AT PUNJABIZM.......

17 Dec 2012

gurmit singh
gurmit
Posts: 1459
Gender: Male
Joined: 07/Nov/2012
Location: patti distt.Tarn Taran
View All Topics by gurmit
View All Posts by gurmit
 

THANKX ...........J

17 Dec 2012

gurmit singh
gurmit
Posts: 1459
Gender: Male
Joined: 07/Nov/2012
Location: patti distt.Tarn Taran
View All Topics by gurmit
View All Posts by gurmit
 

THANKX ...........J

17 Dec 2012

Balihar Sandhu BS
Balihar Sandhu
Posts: 5090
Gender: Male
Joined: 18/May/2009
Location: Melbourne {Jalandhar}
View All Topics by Balihar Sandhu
View All Posts by Balihar Sandhu
 


Another GOOD ONE.....keep sharing....

24 Dec 2012

gurmit singh
gurmit
Posts: 1459
Gender: Male
Joined: 07/Nov/2012
Location: patti distt.Tarn Taran
View All Topics by gurmit
View All Posts by gurmit
 

Thanks.....Balhar..............ji.............

24 Jan 2013

gurmit singh
gurmit
Posts: 1459
Gender: Male
Joined: 07/Nov/2012
Location: patti distt.Tarn Taran
View All Topics by gurmit
View All Posts by gurmit
 
thanks to all viewers
26 May 2015

Reply