Punjabi Boli
 View Forum
 Create New Topic
 Search in Forums
  Home > Communities > Punjabi Boli > Forum > messages
Showing page 8 of 139 << First   << Prev    4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  Next >>   Last >> 
Amrinder Singh
Amrinder
Posts: 4129
Gender: Male
Joined: 01/Jul/2008
Location: Chandigarh
View All Topics by Amrinder
View All Posts by Amrinder
 
kaim aa ji ... bahut wadhiya.. :)
18 Jul 2009

Balihar Sandhu BS
Balihar Sandhu
Posts: 5090
Gender: Male
Joined: 18/May/2009
Location: Melbourne {Jalandhar}
View All Topics by Balihar Sandhu
View All Posts by Balihar Sandhu
 
Thanks Amrinder
ਸੁਣ ਨੀ ਕੁੜੀਏ ਜੀਨ ਵਾਲੀਏ, ਲਾ ਮਿਤਰਾਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀ
ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੈ ਦੂੰ ਸੂਟ ਪੰਜਾਬੀ, ਉੱਤੇ ਸੂਹੀ ਫੁਲਕਾਰੀ
ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਲੈ ਦੂੰ ਝੁਮਕੇ... ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਲੈ ਦੂੰ ਝੁਮਕੇ
ਜੁੱਤੀ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ....................
ਨੀ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗੂ ਤਰ ਜਾਏਂਗੀ, ਲਾ ਮਿਤਰਾਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀ
ਤੂੰ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗੂ ਤਰ ਜਾਏਂਗੀ, ਲਾ ਸੱਜਣਾਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀ
ਨੀ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗੂ ਤਰ ਜਾਏਂਗੀ....................
19 Jul 2009

Mrs Manjit Kaur
Mrs Manjit
Posts: 18
Gender: Female
Joined: 21/Jul/2009
Location: Barcelona
View All Topics by Mrs Manjit
View All Posts by Mrs Manjit
 
Tere Jahe nu vey Main tich na jaan di
Tere Jahe nu vey Main tich na jaan di

Tera Mera ban da na mech mundeyaa
Tenu moge di mandi ch aava vech mundeya..

21 Jul 2009

Mrs Manjit Kaur
Mrs Manjit
Posts: 18
Gender: Female
Joined: 21/Jul/2009
Location: Barcelona
View All Topics by Mrs Manjit
View All Posts by Mrs Manjit
 
har phull jo gulab hove ...
har phull jo gulab hove...
ve ishke to nahiyon bachda
chahe kidda hi navab hove
21 Jul 2009

Mrs Manjit Kaur
Mrs Manjit
Posts: 18
Gender: Female
Joined: 21/Jul/2009
Location: Barcelona
View All Topics by Mrs Manjit
View All Posts by Mrs Manjit
 
ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਕਣੀ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਸੇੰਦਾ, ਬੁਰ ਜਿਹੀ ਹੈ ਪੈਂਦੀ
ਅੱਜ ਦਿਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਅੱਖ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ....
ਅੱਜ ਦਿਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਅੱਖ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ
21 Jul 2009

Mrs Manjit Kaur
Mrs Manjit
Posts: 18
Gender: Female
Joined: 21/Jul/2009
Location: Barcelona
View All Topics by Mrs Manjit
View All Posts by Mrs Manjit
 
ਸਰੁ ਜਿਹੇ ਕੱਧ ਵਰਗਾ ਮੁੰਡਾ ਤੁਰਦਾ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ,
ਬੜਾ ਮੋੜਿਆ ਨਈਂ ਜੇ ਮੁੜਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸਮਝਾ.ਕੇ...
ਸਈਉ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ ਮੁੰਡਾ ਗਲ ਦਾ ਤਵੀਤ ਬਣਾ ਕੇ
ਸਈਉ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ.......
21 Jul 2009

Mrs Manjit Kaur
Mrs Manjit
Posts: 18
Gender: Female
Joined: 21/Jul/2009
Location: Barcelona
View All Topics by Mrs Manjit
View All Posts by Mrs Manjit
 
labda firenga jatta roop diyaan mandiyaan chon
labda firenga jatta roop diyaan mandiyaan chon
labhna nai rang mere rang varga,
lakk pattla sareer haula wang warga
21 Jul 2009

Amrinder Singh
Amrinder
Posts: 4129
Gender: Male
Joined: 01/Jul/2008
Location: Chandigarh
View All Topics by Amrinder
View All Posts by Amrinder
 
ਤੇਰਿਆ ਮਾਰਿਆ ਮੈਂ ਚੜਿਆ ਕਿੱਕਰ ਤੇ
ਤੈਂ ਦਾਤਣ ਨਾ ਕੀਤੀ
ਬਈ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਕੇ ਲੰਘ ਗਈ ਕੋਲ ਦੀ
ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਕੇ ਲੰਘ ਗਈ ਕੋਲ ਦੀ
ਸਾਡੀ ਸੀ ਘੁੱਟ ਪੀਤੀ
ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਤੋੜ ਗਈ
ਸੱਜਣਾ ਨਾਲ ਪਰੀਤੀ...
ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਤੋੜ ਗਈ
ਸੱਜਣਾ ਨਾਲ ਪਰੀਤੀ...
21 Jul 2009

Satvir Kaur jhali
Satvir Kaur
Posts: 25
Gender: Female
Joined: 14/Jul/2009
Location: ludhiana
View All Topics by Satvir Kaur
View All Posts by Satvir Kaur
 
Sun kudiyo mera aya parohna, sun kudiyo mera aya parhona
sarey pind to sauu
ni veer ta mera bhola bhala
veer ta mera bhola bhala
baap mera khadkaoo
j main na jawa kinu bahoo banauu
j main na jawa kinuu................
23 Jul 2009

Satvir Kaur jhali
Satvir Kaur
Posts: 25
Gender: Female
Joined: 14/Jul/2009
Location: ludhiana
View All Topics by Satvir Kaur
View All Posts by Satvir Kaur
 
maye ni kandh uchi karadey maye ni kandh uchi kradey
khulam khula vehrra, ni puniya main teen katiya tutpanei da pandarwa gerra, ni puniya main teen katiya tut..........
23 Jul 2009

Showing page 8 of 139 << First   << Prev    4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  Next >>   Last >> 
Reply