Punjabi Poetry
 View Forum
 Create New Topic
 Search in Forums
  Home > Communities > Punjabi Poetry > Forum > messages
Amrinder Singh
Amrinder
Posts: 4106
Gender: Male
Joined: 01/Jul/2008
Location: Chandigarh
View All Topics by Amrinder
View All Posts by Amrinder
 
ਵਿਜੇ ਵਿਵੇਕ - ਚੱਪਾ ਕੁ ਪੂਰਬ

 

ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਵਿਜੇ ਵਿਵੇਕ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ... ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਕਰਨਾ.   
---------------------------------------------------------------------------------------------------
ਉਮਰ ਭਰ ਤਾਂਘਦੇ ਰਹੇ ਦੋਵੇਂ 
ਫ਼ਾਸਿਲਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਟਿਆ ਨਾ ਗਿਆ |
ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੌੜ ਕੇ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਿਆ 
ਤੈਥੋਂ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਉਡੀਕਿਆ ਨਾ ਗਿਆ |
ਲਹਿ ਗਈ ਇੱਕ ਨਦੀ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿਚ 
ਬਣਕੇ ਖ਼ੰਜਰ ਇਕ ਅਜਨਬੀ ਕਿਸ਼ਤੀ,
ਪੀੜ ਏਨੀ ਕਿ ਰੇਤ ਵੀ ਤੜਪੀ 
ਜ਼ਬਤ ਏਨਾ ਕਿ ਚੀਕਿਆ ਨਾ ਗਿਆ |
ਤੇਰੇ ਇਸ ਬੇਹੁਨਰ ਮੁਸੱਵਰ ਨੇ
ਕੋਰੀ ਕੈਨਵਸ ਵੀ ਦਾਗ਼ ਦਾਗ਼ ਕਰੀ,
ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਵੀ ਗਵਾ ਲਏ ਸਾਰੇ
ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਚਿਤਰਿਆ ਨਾ ਗਿਆ |
ਤੂੰ ਘਟਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਰੇਤਾ ਸੀ
ਕਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਚੇਤਾ ਸੀ,
ਮੈਥੋਂ ਇਕ ਪਿਆਸ ਨਾ ਦਬਾਈ ਗਈ 
ਤੈਥੋਂ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਾ ਗਿਆ |
ਤੁਪਕਾ ਤੁਪਕਾ ਸੀ ਉਮਰ ਦਾ ਦਰਿਆ 
ਕਿਣਕਾ ਕਿਣਕਾ ਸੀ ਜਿਸਮ ਦੀ ਮਿੱਟੀ,
ਰੇਸ਼ ਰੇਸ਼ਾ  ਖਿਆਲ ਦਾ ਅੰਬਰ 
ਹਾਏ ! ਕੁਝ ਵੀ ਸਮੇਟਿਆ ਨਾ ਗਿਆ |
- ਵਿਜੇ ਵਿਵੇਕ 

ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਵਿਜੇ ਵਿਵੇਕ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ... ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਕਰਨਾ.   

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ਉਮਰ ਭਰ ਤਾਂਘਦੇ ਰਹੇ ਦੋਵੇਂ 

ਫ਼ਾਸਿਲਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਟਿਆ ਨਾ ਗਿਆ |

ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੌੜ ਕੇ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਿਆ 

ਤੈਥੋਂ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਉਡੀਕਿਆ ਨਾ ਗਿਆ |

 

ਲਹਿ ਗਈ ਇੱਕ ਨਦੀ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿਚ 

ਬਣਕੇ ਖ਼ੰਜਰ ਇਕ ਅਜਨਬੀ ਕਿਸ਼ਤੀ,

ਪੀੜ ਏਨੀ ਕਿ ਰੇਤ ਵੀ ਤੜਪੀ 

ਜ਼ਬਤ ਏਨਾ ਕਿ ਚੀਕਿਆ ਨਾ ਗਿਆ |

 

ਤੇਰੇ ਇਸ ਬੇਹੁਨਰ ਮੁਸੱਵਰ ਨੇ

ਕੋਰੀ ਕੈਨਵਸ ਵੀ ਦਾਗ਼ ਦਾਗ਼ ਕਰੀ,

ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਵੀ ਗਵਾ ਲਏ ਸਾਰੇ

ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਚਿਤਰਿਆ ਨਾ ਗਿਆ |

 

ਤੂੰ ਘਟਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਰੇਤਾ ਸੀ

ਕਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਚੇਤਾ ਸੀ,

ਮੈਥੋਂ ਇਕ ਪਿਆਸ ਨਾ ਦਬਾਈ ਗਈ 

ਤੈਥੋਂ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਾ ਗਿਆ |

 

ਤੁਪਕਾ ਤੁਪਕਾ ਸੀ ਉਮਰ ਦਾ ਦਰਿਆ 

ਕਿਣਕਾ ਕਿਣਕਾ ਸੀ ਜਿਸਮ ਦੀ ਮਿੱਟੀ,

ਰੇਸ਼ ਰੇਸ਼ਾ  ਖਿਆਲ ਦਾ ਅੰਬਰ 

ਹਾਏ ! ਕੁਝ ਵੀ ਸਮੇਟਿਆ ਨਾ ਗਿਆ |

 

- ਵਿਜੇ ਵਿਵੇਕ 

 

12 Aug 2019

Satwinder Singh
Satwinder
Posts: 39
Gender: Male
Joined: 17/Mar/2019
Location: Gurdaspur
View All Topics by Satwinder
View All Posts by Satwinder
 
ਤੇਰੀ ਅਗਨੀ 'ਚ ਅਹੁਤੀਆਂ ਪਾਵਾਂ
ਤੇਰੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਫੁੱਲ ਤਾਰਾਂ ਮੈਂ

ਤੇਰੀਆਂ ਪੌਣਾਂ 'ਚ ਖ਼ੁਸ਼ਬੂ ਘੋਲ ਦਿਆਂ
ਤੇਰੀ ਮਿੱਟੀ 'ਤੋਂ ਜਿੰਦ ਵਾਰਾਂ ਮੈਂ

ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ ਅਕਾਸ਼ੀ ਤੱਤ ਪੰਜਵਾਂ
ਆਪਣੇ ਲੂੰ ਲੂੰ ਦੇ ਵਿਚ ਉਤਾਰਾਂ ਮੈਂ
ਭਲਾ ਏਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ?
✍🏻 ਵਿਜੇ ਵਿਵੇਕ
12 Aug 2019

Reply