Punjabi Poetry
 View Forum
 Create New Topic
 Search in Forums
  Home > Communities > Punjabi Poetry > Forum > messages
Showing page 44 of 56 << First   << Prev    40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  Next >>   Last >> 
Balihar Sandhu BS
Balihar Sandhu
Posts: 5090
Gender: Male
Joined: 18/May/2009
Location: Melbourne {Jalandhar}
View All Topics by Balihar Sandhu
View All Posts by Balihar Sandhu
 

ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ,

ਜਿਉਂਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ,

 

ਹਲਾਤ ਸਵਰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਅਸੀਂ,

ਤੂੰ ਵੀ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦੁਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ,

 

ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਨੇ,

ਪਰ ਕੌਣ ਇਸ ਉਮਰੇ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ,

 

ਜੋ ਉਮਰਾਂ ਖਾਂ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ **ਦੇਬੀ**,

ਕਾਹਤੋਂ ਦਿਲ 'ਚੋਂ ਵਿੱਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ,

06 Jun 2018

Balihar Sandhu BS
Balihar Sandhu
Posts: 5090
Gender: Male
Joined: 18/May/2009
Location: Melbourne {Jalandhar}
View All Topics by Balihar Sandhu
View All Posts by Balihar Sandhu
 

ਸੌਹ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਯਾਰਾਂ ਨੇ

ਜਦ ਪੈਗ ਪਾਏ ਤਾਂ ਪੀਤੀ ਗਈ

ਦਿਲ ਵਿਚ ਵੱਸਣੇ ਵਾਲਿਆ ਨੇ

ਕਹੀ ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਤਾਂ ਪੀਤੀ ਗਈ

ਕਈ ਵੱਰੇਂ ਤਾਂ ***ਦੇਬੀ*** ਪੀਂਦਾ ਰਿਹਾ

ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਭਲਾਉਣ ਲਈ

ਅੱਜ ਭੁੱਲੇ ਵਿਸਰੇ ਅੱਚਨਚੇਤ

ਉਹ ਯਾਦ ਆਏ ਤਾਂ ਪੀਤੀ ਗਈ

06 Jun 2018

Balihar Sandhu BS
Balihar Sandhu
Posts: 5090
Gender: Male
Joined: 18/May/2009
Location: Melbourne {Jalandhar}
View All Topics by Balihar Sandhu
View All Posts by Balihar Sandhu
 

ਜੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਜਾਣ ਦੇਓ

ਤੁਰਿਆ ਨੂੰ ਡੱਕ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ

ਮੂੰਹ ਚੰਦਰਾਂ ਜਿਹਾਂ ਜੋਂ ਕਰ ਬੈਠੇ

ਉਨਾਂ ਵੱਲ ਤੱਕ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ

ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਏ

ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਵੀ ਜੀਨਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ

ਤੂੰ ***ਦੇਬੀ*** ਜੇਭ 'ਚ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ

ਤਸਵੀਰਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ

06 Jun 2018

Balihar Sandhu BS
Balihar Sandhu
Posts: 5090
Gender: Male
Joined: 18/May/2009
Location: Melbourne {Jalandhar}
View All Topics by Balihar Sandhu
View All Posts by Balihar Sandhu
 

ਗੱਲ ਇਕ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹੋ ਗਈ ਏ

ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਬੁਲਾਵੇ ਨਾ

ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਡੱਬ ਗਏ ਆ

ਤੇ ਕੋਈ ਲੱਭਣ ਸਾਨੂੰ ਆਵੇ ਨਾ

ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਾਈ ਕਾਟ ਹੋਜੇ

ਤੈਨੂੰ ਮੈ ਵੇਖਾ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਵੇਖੇ

ਨੀ ਰੱਬ ਕਰਕੇ ਦੇਬੀ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ

ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੂਹ ਵੇਖੇ

06 Jun 2018

Balihar Sandhu BS
Balihar Sandhu
Posts: 5090
Gender: Male
Joined: 18/May/2009
Location: Melbourne {Jalandhar}
View All Topics by Balihar Sandhu
View All Posts by Balihar Sandhu
 

ਬਦਨਾਮ ਰਵਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਵਾ

ਪਰ ਤੇਰੇ ਤੋ ਨਾ ਦੂਰ ਰਵਾ

ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸ਼ੱਡ ਜਾਵੇ

ਇਕ ਤੇਨੂੰ ਮਨਜੂਰ ਰਵਾ

ਸੱਜਾ ਵੀ ਭੁਗਤੀ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ

ਪੁੱਛਦਾ ਨਾਲੇ ਕਸੂਰ ਰਵਾ

**ਦੇਬੀ** ਉਸ ਦੇ ਪਰਤਨ ਤਾਈ

ਜਿਉਂਦਾ ਕਿਤੇ ਜਰੂਰ ਰਵਾ

06 Jun 2018

Balihar Sandhu BS
Balihar Sandhu
Posts: 5090
Gender: Male
Joined: 18/May/2009
Location: Melbourne {Jalandhar}
View All Topics by Balihar Sandhu
View All Posts by Balihar Sandhu
 

ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ,

ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਫਿੱਤਰਤ ਕਮਜੋਰਾਂ ਦੀ,

ਬੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਵਿੱਚ *** ਦੇਬੀ *** ਕਹਿ,

ਹੌਕਾਂ ਜਿਹਾ ਭਰਦੀ ਸੈਂ,

ਮੈਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ , ਕਦੇ ਪਿਆਰ ਤੂੰ ਕਰਦੀ ਸੈਂ

06 Jun 2018

Balihar Sandhu BS
Balihar Sandhu
Posts: 5090
Gender: Male
Joined: 18/May/2009
Location: Melbourne {Jalandhar}
View All Topics by Balihar Sandhu
View All Posts by Balihar Sandhu
 

ਲੋਕੋ ਮੈਂ ਪਾਕ ਮੁਹੱਬਤ ਹਾਂ , ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਮਤ ਪੀਰ ਫ਼ਕੀਰਾਂ ਦੀ ,

ਮੈਂ ਮੇਲਾ ਸੱਚੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦਾ , ਮੈਂ ਨਹੀਓਂ ਖੇਡ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ।

 

 

ਜੋ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਨੇ , ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ,

ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਵੱਸਦੇ ਵੇਖਣ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣਾ - ਆਪ ਲੁਟਾ ਜਾਂਦੇ ,

ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨੇ , ਜੋ ਸੁਣਨ ਅਵਾਜ਼ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਦੀ ,

ਲੋਕੋ ਮੈਂ ਪਾਕ ਮੁਹੱਬਤ ਹਾਂ , ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਮਤ ਪੀਰ ਫ਼ਕੀਰਾਂ ਦੀ ,

ਮੈਂ ਮੇਲਾ ਸੱਚੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦਾ , ਮੈਂ ਨਹੀਓਂ ਖੇਡ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ।

 

 

 

ਬੁੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦੜੀ ਪੈ ਜਾਵੇਂ , ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੱਕਦੀ ਹਾਂ,

ਅੱਖ ਮੌਂਤ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਗਰਾਂ ਮੈਂ ਹੱਸ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ,

ਮੈਂ ਨੰਗੇ ਪਿੰਡੇ ਝੱਲ ਜਾਵਾਂ , ਹਰ ਛੱਮਕ ਵੱਜੀ ਤਕਦੀਰਾਂ ਦੀ ,

ਲੋਕੋ ਮੈਂ ਪਾਕ ਮੁਹੱਬਤ ਹਾਂ , ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਮਤ ਪੀਰ ਫ਼ਕੀਰਾਂ ਦੀ ,

ਮੈਂ ਮੇਲਾ ਸੱਚੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦਾ , ਮੈਂ ਨਹੀਓਂ ਖੇਡ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ।

 

 

 

ਨਫ਼ਰਤ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸੌਂਕਣ ਹੈ , ਕਿੰਝ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵਾ ਮੈਂ ,

ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕਦੀ , ਖੁਦ ਨਿੱਤ ਹੀ ਧੋਖੇ ਖਾਵਾਂ ਮੈਂ ,

ਮੈਂ ਹਾਦਸਿਆ ਦੀ ਆਸ਼ਕ ਹਾਂ , ਮੈਂ ਗਾਥਾਂ ਅਟਕੇ ਨੀਰਾਂ ਦੀ ,

ਲੋਕੋ ਮੈਂ ਪਾਕ ਮੁਹੱਬਤ ਹਾਂ , ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਮਤ ਪੀਰ ਫ਼ਕੀਰਾਂ ਦੀ ,

ਮੈਂ ਮੇਲਾ ਸੱਚੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦਾ , ਮੈਂ ਨਹੀਓਂ ਖੇਡ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ।

 

 

ਮੈਂ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੇ  ਨਾਲ ਤੁੱਲਦੀ ਨਾ , ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਏ ,

ਜੋ ਵਿਕਦੀ ਏ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ , ਉਹ ਸੌਂਕ ਤੇ ਜਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਏ ,

ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਰੁਤਬਾ ਵੇਂਹਦੀ ਨਾ , ਨਹੀਂ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ਮੰਦ ਜਗੀਰਾਂ ਦੀ ,

ਲੋਕੋ ਮੈਂ ਪਾਕ ਮੁਹੱਬਤ ਹਾਂ , ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਮਤ ਪੀਰ ਫ਼ਕੀਰਾਂ ਦੀ ,

ਮੈਂ ਮੇਲਾ ਸੱਚੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦਾ , ਮੈਂ ਨਹੀਓਂ ਖੇਡ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ।

 

 

 

ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਓਟ ਮੇਰੀ , ਜਦ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਟਦੀ ਏ

***ਮਖਸੂਸਪੁਰੀ*** ਉਸ ਵਖਤ ਮੇਰੀ ਜਿਉਂਦੀ ਦੀ ਅਰਥੀ ਉੱਠਦੀ ਏ

ਜਦ ਚੌਧਰ ਪਿੱਛੇ ਖੁਨ ਵਹੇ ਜਾਂ ਪਵੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵੀਰਾਂ ਦੀ

ਲੋਕੋ ਮੈਂ ਪਾਕ ਮੁਹੱਬਤ ਹਾਂ , ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਮਤ ਪੀਰ ਫ਼ਕੀਰਾਂ ਦੀ ,

ਮੈਂ ਮੇਲਾ ਸੱਚੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦਾ , ਮੈਂ ਨਹੀਓਂ ਖੇਡ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ।

06 Jun 2018

ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਮਾਨ
ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ
Posts: 1122
Gender: Male
Joined: 14/Jun/2016
Location: 143001
View All Topics by ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ
View All Posts by ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ
 
ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਤਾਂਈ ਭੁਲੇਖਾ ਏ
ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵਾਂ ਅਵਤਾਰ ਸੜੇ
ਚੰਦੂ ਦੀ ਈਰਖਾਂ ਸੜਦੀ ਏ
ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਪਿਆ ਹੰਕਾਰ ਸੜੇ
17 Jun 2018

Jaspreet Singh
Jaspreet
Posts: 685
Gender: Male
Joined: 17/Feb/2013
Location: Bathinda
View All Topics by Jaspreet
View All Posts by Jaspreet
 
ਬਸ ਅਣ-ਕਹੀਅਾ ਕੁਝ ਬਾਤਾ ਨੇ.. ਕੁਝ ਅਣ-ਹੋੲੀਅਾ ਮੁਲਾਕਾਤਾ ਨੇ..
ਜੋ ਚੜੇ ਨਾ ੳੁਹ ਸਵੇਰੇ ਹਨ.. ਜੋ ਮੁੱਕੀਅਾ ਨਹੀਂ ੳੁਹ ਰਾਤਾ ਨੇ..

ੲਿੱਕ ਚਿਹਰਾ ਧੁੰਦਲਾ ਧੁੰਦਲਾ ੲੇ.. ਰੱਬ ਜਾਣੇ “ਦੇਬੀ” ਕਿਸ ਦਾ ੲੇ..
ੲਿੱਕ ਜਖਮ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਦ ਲੱਗਿਅਾ.. ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ “ਦੇਬੀ” ਰਿਸਦਾ ੲੇ.. !
17 Nov 2018

Tejjot Singh
Tejjot
Posts: 106
Gender: Male
Joined: 12/Jul/2019
Location: Ropar
View All Topics by Tejjot
View All Posts by Tejjot
 
"ਦੇਬੀ" ਨਖਰੇ ਸੋਹਣਿਆਂ ਦੇ ਮਨਜੂਰ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਲਾਂਗੇ
ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟ ਲਾਂਗੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚੌਕੀਆਂ ਭਰਲਾਂਗੇ
12 Jul 2019

Showing page 44 of 56 << First   << Prev    40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  Next >>   Last >> 
Reply